Baker- og konditorkonkurranse

Baker- og konditorkonkurranse

Lørdag 23. januar arrangeres det baker- og konditorkonkurranse på Jåttå vgs. Det er 10 konditorlag og 3 bakerlag påmeldt til konkurransen som starter kl. 11 og varer til kl. 15. Alle er velkomne til å se våre lovende baker- og konditorspirer i aksjon.

Utstilling og premiering foregår på Kronen Gård hotell lørdag kveld.

Del denne artikkelen på: