Dignity Day

Bjørnar Erikstad

Onsdag 15. oktober ble Global Dignity Day gjennomført på videregående skoler over hele verden. På Jåttå ble dagen markert med foredrag av Bjørnar Erikstad. 

Erikstad, som er en prisvinnende seiler, holdt et inspirerende foredrag med tema «Choose your attitude».

Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv. Tanken er at vi alle har mulighet til å styrke andre mennesker verdighet – og derigjennom styrke vår egen – gjennom valgene vi tar og måten vi bruker våre ressurser på. På denne måten kan vi alle bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Bjørnar Erikstad sin historie og målrettede arbeid som toppidrettsutøver imponerte og engasjerte elever og ansatte. «Du er selv ansvarlig for hvem du vil være» var Erikstads hovedbudskap.

Del denne artikkelen på: