Elevundersøkelsen

I uke 49-51 gjennomføres Elevundersøkelsen på Jåttå vgs. Undersøkelsen gjennomføres årlig, og gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes for å gjøre skolen enda bedre.

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen. Alle som svarer er sikret full konfidensialitet. Mer info om elevundersøkelsen finner du her:  http://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

 

Del denne artikkelen på: