God kvalitet på Jåttå

Senter for økonomisk forskning har på vegne av Kunnskapsdepartementet kartlagt skolekvaliteten ved de videregående skolene i Norge. I rapporten, som nylig ble publisert, får Jåttå en karakter på 4.1. Gjennomsnittet for henholdsvis Rogaland og på landsbasis er 3.3 og 3.1

Skolekvaliteten ved den enkelte skole er oppgitt på en skala fra 1 til 6 (der 6 er best). Forskere har undersøkt hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til det elevene lærer, og hvorvidt skolene bidrar til at elevene greier å fullføre videregående skole eller ikke. Forskerne har tatt høyde for at elevenes bakgrunn varierer mellom skolene, blant annet gjennom å kontrollere for karakterer fra ungdomsskolen og sosial bakgrunn.

Resultatene er beregnet ut fra elevkullene som startet videregående opplæring høsten 2008 og 2009.

Link til rapporten:  http://www.sof.ntnu.no/SOF_R_01_16.pdf

Del denne artikkelen på: