Nye fasiliteter i Uganda

  • Nye fasiliteter i Uganda
  • Nye fasiliteter i Uganda
  • Nye fasiliteter i Uganda
  • Nye fasiliteter i Uganda
  • Nye fasiliteter i Uganda

Toalettbygg til barnehagen i Equator og nettinggjerde rundt skolen i Kabale er nå ferdigstilt. Disse prosjektene har blitt realisert takket være midler fra Jåttå-elevenes innsamlingsdag i mai.

Jåttå har siden skoleåret 2012-2013 hatt et langsiktig solidaritetsprosjekt og støttet Equator skole i Uganda. I løpet av årene er det samlet inn over 800.000 kroner. Skolen har blant annet fått internat med fullt inventar, vanntårn, dusj/vaskefasiliteter, undervisningsutstyr, leker, idrettsutstyr og arbeid med å lage idrettsarena er påbegynt. Våren 2014 reiste elever fra Jåttå til Uganda for å besøke prosjektet.

«Jeg går i dag 3. påbygg og har vært engasjert i skolens solidaritetsprosjekt siden Vg1. Gjennom årene har vi gjort en stor forskjell for barna på skolen vi har støttet i Uganda. Foruten årlig innsamlingsdag har vi hatt lotterier med gevinster donert fra næringslivet, samt salg av håndlagede gjenstander fra Uganda. Prosjektet er noe vi har fått til sammen på hele skolen. Alle har bidratt og sammen har vi gjort en forskjell vi kan være stolte av», sier Kristine Rosenberg som er med i skolens solidaritetskomite.

Prosjektet i Uganda er nå avsluttet. Elevrådet jobber med å velge et nytt solidaritetsprosjekt som Jåttå skal støtte fremover.

Del denne artikkelen på: