Over 225.000 kroner til Kambodsja

  • Over 225.000 kroner til Kambodsja
  • Over 225.000 kroner til Kambodsja
  • Over 225.000 kroner til Kambodsja

Årets innsamlingsaksjon for solidaritetsprosjektet "Utdanning for framtiden" i Kambodsja ble en stor suksess. Tirsdag 28. mars ble vanlig skoledag byttet ut med jobb og bøsseinnsamling.  Engasjementet var stort og elevene på Jåttå vgs samlet inn totalt 225.168 kroner!

Kambodsja – en dramatisk fortid

Med en dramatisk historie er Kambodsja i ferd med å stable seg på bena igjen. Men til tross for en forbedret levestandard, lever en tredel av befolkningen fortsatt under fattigdomsgrensen. En hel generasjon vokste opp som analfabeter under Røde Khmer, og fortsatt er det for få lærere og mange av dem har ikke lærerutdanning. Selv om mer enn nitti prosent av barna i skolealder skrives inn i skolen, fullfører mindre enn halvparten av barna som starter i første klasse hele grunnskolen. 

Gir barn skolegang og håp for framtiden

Pengene fra årets innsamlingsaksjon vil bli brukt til å bedre denne situasjonen og gi barn i Kambodsja skolegang av god kvalitet. Med deres støtte, sørger Redd Barna for at lærere får opplæring i gode og pedagogiske undervisningsteknikker slik at barna lærer bedre på skolen. Redd Barna deler også ut lærings- og undervisningsmateriell og bidrar til at lokalsamfunnene får leseklubber hvor elevene kan trene på leseferdighetene etter skoletid. Gjennom prosjektet opprettes det også barneledede klubber ved skolene. Medlemmene i klubbene får opplæring i å fremme bevissthet om barns rettigheter, deltakelse i skoleprosesser og kvalitet i undervisningen. At barnas stemme blir hørt er viktig!

Å gi barn skolegang av god kvalitet bidrar til en langsiktig utvikling av det samfunnet barnet tilhører. Sammen gir vi barna beskyttelse, mulighet til å forsørge både seg selv og familien, kunnskap til å holde seg friske og få håp for fremtiden.

Tusen takk til alle som har bidratt!

Del denne artikkelen på: