Priser for bestilling av vitnemål

Priser for bestilling av vitnemål

Det er følgende priser for betaling av vitnemål/kompetansebevis, kopi av vitnemål/kompetansebevis og duplikat for elever eller tidligere elever ved de videregående skolene i Rogaland Fylkeskommune pr. 01.04.14:

  • For engelske vitnemål/kompetansebevis må det betales kr 250,-
  • Duplikat vitnemål/kompetansebevis utstedes for kr 500,-

Norsk vitnemål/kompetansebevis sammen med bekreftet kopi, utstedes kostnadsfritt første gang jamfør gratisprinsippet. Dette gjelder også elever som får nytt vitnemål/kompetansebevis på grunn av forbedring av karakterer.

Del denne artikkelen på: