Se muligheter - ikke begrensninger

  • Se muligheter - ikke begrensninger
  • Se muligheter - ikke begrensninger
  • Se muligheter - ikke begrensninger
  • Se muligheter - ikke begrensninger
  • Se muligheter - ikke begrensninger

Torsdag 19. oktober markerte Jåttå vgs verdensdagen for psykisk helse med besøk av Bjørnar Erikstad og info fra ulike organisasjoner. Erikstad, som er en prisvinnende seiler, holdt et inspirerende foredrag med tittelen "Motvind er til for å seiles i" med budskapet om å se muligheter, ikke begrensninger.

Bjørnar Erikstad er født uten armer, med fingrene festet på skuldrene, som han selv sier det. Han ble født med TAR-syndrom. Dette har ikke hindret Bjørnar i å seile siden han var 8 år gammel. Til tross for sine hemninger er det få ting optimisten Bjørnar ikke klarer. Bjørnars historie og målrettede arbeid er imponerende og engasjerende.

En rekke ulike organisasjoner fortalte også om sine tilbud og presenterte seg med stands i fellesområdet: Uteseksjonen og bakgården, helsestasjonen for ungdom, elevombud, mobbeombud, Amathea, ROS, TIPS, K46, Kompasset, Hinna menighet, Helsesøster, PPT, Pårørendesenteret, Kirkens SOS, SMISO, DNT ung.

Fellesarrangement er oppstart på VIP «veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen» som i ukene fremover vil bli gjennomgått i alle Vg1-klasser.

Del denne artikkelen på: