Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

På oppdrag fra Stavanger kommune gjennomføres Ungdata-undersøkelse for alle Vg1-elever i uke 9.

Det er forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region Vest Stavanger (KoRus Vest Stavanger) som gjennomfører spørreundersøkelsen blant kommunens ungdommer. Undersøkelsen gjennomføres samtidig på ungdomsskolen og videregående skole i hele fylket mellom vinterferien og påskeferien.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Stavanger kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Alle ungdommene er sikret full konfidensialitet. Det er frivillig å delta på undersøkelsen, elevene kan trekke seg når som helst, og kan hoppe over spørsmål.

Mer informasjon om undersøkelsen finnes på  denne linken.

Del denne artikkelen på: