Samarbeid skole og hjem

Jåttå vgs ønsker et nært og løpende samarbeid med elevenes hjem. På disse sidene vil du finne informasjon som er spesielt aktuelt for deg som foresatt.

Skole-hjem samarbeidet følger denne planen:

  • Alle foresatte til nye elever kontaktes av kontaktlærer på mail eller telefon i løpet av skolens første 14 dager.
  • Elevopplysningsskjema med kontaktinformasjon fylles ut og signeres av elev på oppstartsamtale. Foresatte skal også signere når eleven er under 18 år.
  • Felles foreldremøte for Vg1 og Vg2 arrangeres innen 4 uker etter skolestart.
  • Foreldresamtale/-konferanse for Vg1 og Vg2 avholdes i løpet av første halvår.
  • Ved udokumentert fravær ut over 3 dager tar kontaktlærer kontakt med foresatte.
  • Kontaktlærer sender informasjon angående fravær på mail til foresatte første skoledag i hver måned.
  • Kontaktlærer tar kontakt med foresatte ved behov og ved ulik bekymring for elevenes ve og vel.