Elektronisk varsling

Det er dessverre ikke mulig å sende varselbrev elektronisk.

I begynnelsen av skoleåret 2014-2015 ba vi om samtykke til elektronisk varling (varsling når det er i tvil om eleven kan få vurdering med karakter, eller når eleven står i fare for nedsatt karakter i orden eller oppførsel). Det er tekniske problemer som gjør at slik elektronisk varsling ikke kan gjennomføres.

Jåttå vgs har imidlertid innført elektronisk informasjon til foresatte angående fravær. Kontaktlærer sender denne informasjonen på mail til foresatte første skoledag i hver måned.

Del denne artikkelen på: