Elevtjenesten

I elevtjenesten arbeider ressurspersoner som hjelper elever med individuell veiledning og oppfølging.

Rådgivere
Våre rådgivere har oppfølgingsansvar for elever på de ulike programområdene. Rådgiverne gir:

  • Yrkes- og utdanningsrådgivning: veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke, informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.
  • Sosialrådgivning: hjelp til faglige eller personlige vansker, samarbeider blant annet med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsesøster, Oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, psykisk helsetjeneste og NAV.

Helsesøster
Hos helsesøster kan du kan snakke om personlige problemer og bekymringer knyttet til både skole, hjemmeforhold og fritid. Dette kan være tristhet, angst, sorg, stress, konflikter, spørsmål om kroppen og kosthold, spiseforstyrrelser, rusmiddelbruk, overgrep. Du kan også få prevensjonsveiledning og prevensjon, prøver på kjønnssykdommer, graviditetsprøve og svar på spørsmål om seksualitet.

PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT) kan hjelpe med personlige og sosiale vansker eller vansker relatert til opplæringssituasjonen.          

Studieverksted
På studieverkstedet kan elever få faglig støtte i fellesfagene. Faglærer og kontaktlærer kan formidle kontakt med studieverkstedet.

Spesialpedagogisk koordinator
Koordinatoren følger opp elever som har behov for tilpasninger og tilrettelegging i undervisningen, og koordinerer oppfølging på studieverkstedet.

Elevkontakt
Skolens elevkontakt,  Sissel Riis, jobber tett sammen med elevrådet.

Kontortid og kontaktinfo til elevtjenesten finner du her og som oppslag på kontordørene. 

Del denne artikkelen på: