Elevtjenesten

I elevtjenesten arbeider ressurspersoner som hjelper elever med individuell veiledning og oppfølging.

Rådgivere
Våre rådgivere har oppfølgingsansvar for elever på de ulike programområdene. Rådgiverne gir:

  • Yrkes- og utdanningsrådgivning: veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke, informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.
  • Sosialrådgivning: hjelp til faglige eller personlige vansker, samarbeider blant annet med Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helsesykepleier, Oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, psykisk helsetjeneste og NAV.

Helsesykepleier
Elevene har tilgang til helsesykepleier på skolen. Foresatte kan også ta kontakt.
NB: Ta hensyn til personvern - ikke send sensitive opplysninger, sykehistorikk og lignende på sms/epost.

PPT
Pedagogisk-psykologisk tjeneste ( PPT) kan hjelpe med personlige og sosiale vansker eller vansker relatert til opplæringssituasjonen.          

Studieverksted
På studieverkstedet kan elever få faglig støtte i fellesfagene. Faglærer og kontaktlærer kan formidle kontakt med studieverkstedet.

Avdelingsleder elevtjenesten
Avdelingsleder koordinerer elevtjenesten og studieverkstedet slik at elever som har behov for tilpasninger og tilrettelegging i undervisningen får dette.

Elevkontakt
Skolens elevkontakt jobber tett sammen med elevrådet.

Kontortid og kontaktinfo til elevtjenesten finner du her og som oppslag på kontordørene. 

Del denne artikkelen på: