Skolestart

  • Foreldremøte
    Informasjonsmøte for foresatte arrangeres for Vg1 og Vg2 i løpet av skoleårets første fire uker. Møtetidspunkt annonseres på hjemmesiden og i invitasjonsbrev som sendes med elevene hjem.
Foreldremøte

Presentasjon fra møtet høsten 2019: