Vg1

Vg1 bygg- og anleggsteknikk er grunnlaget for fagbrev innenfor mange håndverksfag.

Dette første året gir deg grunnleggende ferdigheter innenfor produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

Våre store, moderne verksteder, er godt utstyrt og brukes aktivt i opplæringen. Praksisplass ute i bedrift er også en mulighet.

Etter fullført Vg1 kan du fortsette på Vg2 og velge mellom flere programområder, eller gå ut i lære i steinfaget, feierfaget, byggdrifterfaget, isolatørfaget eller glassfaget.

BA Vg1
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson