Vg2

Du kan velge mellom to programområder på Vg2 bygg- og anleggsteknikk på Jåttå videregående.

Byggteknikk

Byggteknikk gir opplæring i oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. På Jåttå videregående er det store verksteder og uteområder der elevene jobber med tømmer-, mur-, betong- og stillasarbeider. Skolen har også eksterne arbeidsoppdrag elevene er med på i tillegg til praksisplass i bedrifter.

Fullført Vg2 byggteknikk gir deg mulighet til å gå i lære som betongfagarbeider, murer, tømrer eller stillasbygger.

Klima-, Energi og Miljøteknikk

Rørlegging, taktekking og ventilasjons- og blikkenslagerarbeid bidrar til å bevare store samfunnsmessige verdier ved å sikre bygg mot vær og vind og sørge for godt inneklima og lavere energiforbruk. Elevene på Vg2 klima-, energi og miljøteknikk bruker også skolens moderne verksteder aktivt i opplæringen i tillegg til praksisplass ute i bedrift.

Etter fullført Vg2 kan du gå i lære som rørlegger, taktekker eller ventilasjons- og blikkenslager.

BA Vg2 byggteknikk
BA Vg2 klem
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson