Vg1

Dette første året får du generell opplæring om de ulike yrkene innenfor helse-, sosial- og oppvekstsektoren.

Du får grunnleggende teoretiske kunnskaper i helsefremmende arbeid, kommunikasjon, samhandling og yrkesutøvelse. I faget prosjekt til fordypning får du møte praksisfeltet ved å være utplassert i barnehager og sykehjem.

Etter fullført Vg1 kan du fortsette på Vg2 og velge mellom flere programområder.

Vg1 HO
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson