Vg2

Jåttå videregående tilbyr fire programområder på Vg2 helse- og oppvekstfag.

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Her lærer du å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge fra 0-18 år. I tillegg til teoretisk opplæring om barn og unges utvikling, lærer du å planlegge hvordan arbeidet skal utføres pedagogisk. Det brukes mange ulike praktiske arbeidsmåter, slik som formings-, dramaaktiviteter og matlaging. I faget prosjekt til fordypning er praksisutplasseringen lagt til barnehager, SFO og grunnskoler.

Etter fullført Vg2 følger 2 års læretid. Etter bestått fagprøve får du fagbrev.

Helsearbeiderfag

Innenfor helsearbeiderfag får du opplæring i kroppens organsystemer og sykdommer, og lærer å yte omsorg og hjelp til mennesker i ulike aldre. I skolens praksisrom trener du på å stelle pasienter og brukere i alle aldre. Du lærer også å lage mat for ulike grupper mennesker. I faget prosjekt til fordypning er praksisutplasseringen lagt til sykehus, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Jåttå videregående skole har samarbeid med den  Norske Skolen Costa Blanca  i Alfaz del Pi. Fire elever på Vg2 helsearbeiderfag vil etter søknad få tilbud om et skolehalvår i Spania.

Etter fullført Vg2, læretid og bestått fagprøve får du fagbrev.

Fotterapi og ortopediteknikk

Fotterapi og ortopediteknikk har felles opplæring på Vg2. Her lærer du det grunnleggende om føttenes anatomi og hvordan du kan forebygge fotlidelser. Praksis får du i skolens fotterapiklinikk.

I fotterapiklinikken tar elevene i mot kunder som har behov for ulik fotbehandling. Her trener du ikke bare på selve behandlingen men også det å ta i mot kunder i klinikkens resepsjon. Skolen har også et lite ortopediverksted som brukes i opplæringen.

På Vg3 er opplæring i ortopedi lærefag i bedrift, det vil si to års læretid. Etter bestått fagprøve får du fagbrev. Fotterapi har opplæring i skole på Vg3.

Hudpleie

I hudpleie lærer du å forebygge og behandle hudproblemer. Du lærer om hudens oppbygging og funksjon, samt ulike produkter og apparater som brukes. Praksis får du i skolens hudpleieklinikk.

I tillegg til praksis i hudpleieklinikken får du trening i resepsjonsarbeid og salg. Du får også opplæring i bruk makeup, i skolens makeuprom.

Hudpleie har 3 års opplæring i skole. Dette tredje året gir yrkeskomptanse. 

Vg2 HO BU
Vg2 HO helsearbeider
Vg2 HO fot
Vg2 HO hud
Del denne artikkelen på:
Helsearbeiderfag i Spania

Spania-elevene skoleåret 2013-2014. Fra venstre Maren Skjold, Signe Rafos, Caroline Gjellestad, Madelen Jakobsen.

Kontaktperson