Spesialundervisning i liten gruppe A

I spesialundervisning i liten gruppe A - organiseringsform arbeidstrening, trenes og bevisstgjøres elever i forhold til framtidig yrkesaktivitet.

Treningen foregår internt på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Teoretisk undervisning følger læreplan og tilrettelegges den enkelte elev. Integrering i skolens ulike programområder i praktiske fag kan være aktuelt for enkelte.

Opplæringen organiseres i klasser med 4-6 elever i hver gruppe. Klassene er bemannet med pedagoger, miljøterapeuter, miljøarbeidere, fysioterapeut og musikkterapeut.

Fullført opplæringen kvalifiserer for framtidig arbeid i vernet bedrift, tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift eller dagsenter.

Arbeidsmåter

Personalet jobber i team rundt eleven. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev. Utgangspunktet for vurderingen er målene i elevens IOP. Vurdering gis både skriftlig og muntlig. Sluttvurdering består av en Pedagogisk rapport og Kompetansebevis.

Kontakt med foreldre gjøres via mail, telefon og kontaktbøker. Foreldremøte arrangeres på høsten og det avholdes foreldresamtaler etter behov. Skolen samarbeider med SFO/SFA, avlastningsbolig, deltar i ansvarsgruppe og følger opp og veileder eleven på arbeidsplass.

Arbeidstrening
Arbeidstrening2
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson