Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall

Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall tilbys på utdanningsprogrammet restaurant- og matfag. Klassen holder til i skolens hovedbygg i Jåttåvågveien 3.

Praktisk trening foregår internt på skolen og eksternt i ulike bedrifter. Teoretisk undervisning følger læreplan og tilrettelegges den enkelte elev.

Fullført opplæringene kvalifiserer for framtidig tilrettelagt arbeid innenfor restaurant- eller matfag i ordinær eller vernet bedrift.

Utvidet praksis
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson