Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever som ikke kan følge vanlig opplæring.

Opplæringen er spesielt tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger, og foregår i små grupper med økt bemanning. Tilbudet fokuserer på å skape trygghet, trivsel og mestring, og å utruste elevene best mulig til å kunne beherske hverdagsliv og arbeidsliv når de avslutter skolegangen.

Jåttå videregående skole har spesialundervisning i liten gruppe for:

  • Arbeidstrening
  • Hverdagslivstrening

Fra august 2018 holder tilrettelagt avdeling til i eget nybygg lokalisert mellom skolens hovedbygg og idrettshallen i Jåttåvågveien 3.

Skolen har også en gruppe for grunnkompetanse organisert i liten gruppe med redusert elevtall knyttet til restaurant- og matfag.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson