Velkommen til skolestart 20. august

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 20. august. Vg1 elever møter kl. 09:00, Vg2- og Vg3/Vg4-elever møter kl. 11:00 i skolens hovedbygg i Jåttåvågveien 3. Elever på Tilrettelagt opplæring møter kl. 08:15 i nybygget på samme adresse.  

Elever på utdanningsprogrammene Bygg og anleggsteknikk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Påbygg, Restaurant- og matfag og Grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall (utvidet Praksis RM) møter i store amfi i skolens hovedbygg. Her blir det felles info før hvert utdanningsprogram samles hver for seg.

Elever på Tilrettelagt opplæring (spesialundervisning i liten gruppe arbeidslivstrening og hverdagslivstrening) møter direkte i avdelingens nybygg kl 08:15. Nybygget er plassert mellom skolens hovedbygg og idrettshallen. Skoledagen på tilrettelagt varer til klokken 11:30.

Del denne artikkelen på: