Elevbedrifter

Ved de yrkesfaglige studieretningene er praksis en viktig del av opplæringen. Praksisen gjennomføres som utplassering i bedrift eller i spesialtilpassede praksislokaler i skolebygget. Praksis på skolen driftes ofte som egen bedrift, der du er velkommen som kunde.