Om skolen

Jåttå videregående skole ble åpnet i 2007 og tilbyr både yrkesfaglig og studieforberedende opplæring. Skolen har 860 elever. Skolen ligger sentralt på Jåttå, med buss og togforbindelse "vegg-i-vegg".

På Jåttå ønsker vi å gi elevene de beste forutsetningene for å ta fornuftige studie- og yrkesvalg senere i livet. Derfor er det høy faglig og pedagogisk kvalitet på opplæringen. I tillegg er det vårt ønske at elevene som går hos oss skal oppleve glede, lyst og mestring. Glede, fordi alle har rett til å ha det bra, trives og føle seg vel. Lyst, fordi lysten er utgangspunktet for all læring. Mestring, fordi følelsen av å mestre noe er like viktig som glede og lyst.