Visjon og verdier

Vår visjon:
LITT HØYERE MÅL!

Med visjonen vår ønsker vi å inspirere og legge til rette for at alle som hører til skolen, både ansatte og elever, skal strekke seg litt lenger og nå litt høyere mål - både faglig, sosialt og personlig.  

 

Våre verdier:
LÆRENDE, ENGASJERT, RAUS
Verdiene våre er felles leveregler for alle som jobber på Jåttå vgs. De setter en standard for hvordan vi skal opptre mot hverandre.

Lærende:

  • Vi er kunnskapsrike, nysgjerrige og åpne for nye ideer.
  • Vi legger til rette for læring og mestring, og har fokus på utvikling.
  • Vi deler kunnskap og erfaring.

Engasjert:

  • Vi er lojale, ansvarsbevisste og motiverer hverandre.
  • Vi viser formidlings- og arbeidsglede.
  • Vi vet at engasjement smitter.

Raus:

  • Vi er en skole for alle, der ulikhet og mangfold er en styrke.
  • Vi er støttende og vil hverandre vel.
  • Vi viser tillit, og gir rom for å prøve og feile.
Visjon Jåttå vgs
Del denne artikkelen på: