Fagene på idrett

Idrettsfag er et 3-årig løp som gir generell studiekompetanse. I dette utdanningsprogrammet har du undervisning i fellesfag og programfag. Programfag er hentet fra ulike idrettsområder. På Jåttå videregående kan du velge fordypning i toppidrett, breddeidrett og friluftsliv.

Valgfrie programfag

Du fordyper deg i ett av disse valgfrie fagene:

  • Toppidrett fotball gir talentfulle ungdommer mulighet til å kombinere fotball og skolegang. Toppidrett andre idretter/individuelle idretter tilrettelegger vi også for.
  • Breddeidrett er innom de fleste idretter. Spenning, glede, mestring, opplevelser og samhold preger aktivitetene. Vi tilbyr også håndball bredde.
  • Friluftsliv har aktiviteter som surfing, klatring, padling og fjellturer vinter, vår og høst.

Felles programfag

Felles programfag er fag alle elever på idrettsfag har:

  • Aktivitetslære gir bred erfaring knyttet til allsidig kroppsbruk og praktisk idrettslig aktivitet.
  • Treningslære gir kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, hvordan kosthold og livsstil spiller inn på funksjonsevnen, og betydning av god treningsplanlegging.
  • Idrett og samfunn gir forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet.
  • Treningsledelse gir kunnskap om å planlegge, lede og vurdere idrettsaktivitet for grupper eler enkeltindivider. Elevene får etter 3 år på idrettsfag kompetansebevis i aktivitetslederkurs barneidrett fra NIF.

Fellesfag

Det undervises i fellesfag alle 3 årene, se oversikt her.

IF fotball
IF bredde
IF friluft
Del denne artikkelen på:
Kontaktperson