Talenter mot toppen

Er du idrettsungdom og blant de beste i din idrett? Ønsker du å trene samtidig som du tar videregående skole? Passer yrkesfagutdanning bedre for deg enn studiespesialisering? Da er Jåttå videregående skole for deg!

Talenter mot toppen er et tilbud til de aller beste utøverne i sin idrett i sin årsklasse. Tilbudet er et samarbeid med  Olympiatoppen Vest-Norge, Rogaland Idrettskrets, Universitetet i Stavanger, St Svithun vgs og Jåttå vgs. Trening, trenere og utøvere, samt det idrettsfaglige innholdet blir kvalitetssikret gjennom Olympiatoppen Vest-Norge og de enkelte særkretser. Tilbudet gir unge, talentfulle idrettsutøvere mulighet til å trene opp til 12 timer per uke i skoletiden under ledelse av dyktige trenere og basistrenere. I tillegg er det et apparat for skadeforebygging og behandling.

Målsetting med Talenter mot toppen er:

  • å legge best mulig grunnlag for å nå internasjonale prestasjoner.
  • å sikre dagens og framtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling med utdanning.
  • å skape et unikt læringsmiljø for elever og lærere.
  • å bidra til å få frem utøvere til et høyt nivå innenfor en trygg ramme forankret i kjente omgivelser.

Sammen med Olympiatoppen og St. Svithun videregående skole har Jåttå vgs tilbudet Talenter Mot Toppen (TMT). TMT gir deg mulighet til å jobbe med egen idrett i skoledagen, kombinert med en yrkesfaglig studieretning.

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder idrettsfag, Jåttå vgs, Mette Seglem Aasen på mette.seglem.aasen@skole.rogfk.no , eller på 48173120.

For å søke TMT-tilbudene  leser du om opptaksvilkårene her. 

 Vedleggsskjema må fylles ut av søkerne og sendes St. Svithun vgs i to eksemplarer. 

TMT på yrkesfag
Del denne artikkelen på: