Samarbeid skole og hjem

Jåttå vgs ønsker et nært og løpende samarbeid med elevenes hjem. På disse sidene vil du finne informasjon som er spesielt aktuelt for deg som foresatt.

Skole-hjem samarbeidet følger denne planen: