Jåttå videregående skole

Eksamensperiode
Eksamensperiode

Eksamen pågår fra 19. mai til og med 13. juni. Vis hensyn og gi arbeidsro til medelever.