Jåttå videregående skole

Ny fraværsregel
Ny fraværsregel

Fra 1. august 2016 er det innført fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.